perjantai 25. toukokuuta 2018

Tietosuoja

Tietosuoja rekisteriseloste.
REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.
Laatimispäivä

     


1a
Rekisterin-
pitäjä
Nimi
Komperon Kyläyhdistys R.y.
Osoite
Kaarnalammentie 3, 83400 Viinijärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
040 533 9055
2
Yhteyshenki-
lö rekisteriä
koskevissa
asioissa
Nimi
Ismo Hyvärinen
Osoite
Kaarnalammentie 14, 83400 Viinijärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
040 547 2552
3
Rekisterin nimi
Komperon Kyläyhdistys R.y:n jäsenrekisteri.
4
Henkilötieto-
jen käsittelyn
tarkoitus

Nimi, osoite ja puhelinnumero sekä sähköpostiosoite -tietojen tallentaminen yhdistyksen tiedotustoimintaa varten.


5
Rekisterin
tietosisältö
Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
6
Säännönmu-
kaiset tieto-
lähteet
Ihmisen oma ilmoitus ja kannatusmaksun yhteydessä antamat em. tiedot.

REKISTERISELOSTE     2

7
Tietojen sään-
nönmukaiset
luovutukset
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuoliselle.
8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet
A Manuaalinen aineisto
Sihteeri säilyttää manuaalisen aineiston kotonaan lukitussa tilassa.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Sihteeri säilyttää tiedot kotonaan muistitikulla.

sunnuntai 18. maaliskuuta 2018

Vuosikokous
Kyläyhdistys ry:n
vuosikokous
6.4.2018 klo 19:00

Viinimarjassa.

Vuosikokoukseen kuuluvat asiat.
Marjonlahden kevät talkoot
Kahvitarjoilu
Tervetuloa
Komperon kyläyhdistys ry